Al Amin, Habibi. “Penciptaan Adam; Mendialogkan TafsiR Marah Labid Dengan Teori Keadilan Gender”. An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial 1, no. 1 (July 2, 2014): 17-44. Accessed December 1, 2020. http://ejournal.staimadiun.ac.id/index.php/annuha/article/view/14.