Sulistyoko, A., and A. Hafidzi. “Tradisi Maantar Patalian Pada Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Kalimantan Selatan (Telaah Antropologis Dan Sosiologis)”. An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial, Vol. 7, no. 1, July 2020, pp. 19-32, doi:10.36835/annuha.v7i1.327.