Syarifuddin, M. L. “Adopsi Perspektif Hukum Islam”. An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial, Vol. 1, no. 1, July 2014, pp. 65-79, http://ejournal.staimadiun.ac.id/index.php/annuha/article/view/18.