[1]
A. Sulistyoko and A. Hafidzi, “Tradisi Maantar Patalian pada Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Kalimantan Selatan (Telaah Antropologis dan Sosiologis)”, An-Nuha. J. Kaj. Islam. Bud. Sos., vol. 7, no. 1, pp. 19-32, Jul. 2020.