Al Amin, H. (2014) “Penciptaan Adam; Mendialogkan TafsiR Marah Labid dengan Teori Keadilan Gender”, An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial, 1(1), pp. 17-44. Available at: http://ejournal.staimadiun.ac.id/index.php/annuha/article/view/14 (Accessed: 3December2020).