Syarifuddin, Muhammad Lutfi. 2014. “Adopsi Perspektif Hukum Islam”. An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial 1 (1), 65-79. http://ejournal.staimadiun.ac.id/index.php/annuha/article/view/18.