Al Amin, Habibi. 2014. “Penciptaan Adam; Mendialogkan TafsiR Marah Labid Dengan Teori Keadilan Gender”. An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial 1 (1), 17-44. http://ejournal.staimadiun.ac.id/index.php/annuha/article/view/14.