SULISTYOKO, A.; HAFIDZI, A. Tradisi Maantar Patalian pada Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Kalimantan Selatan (Telaah Antropologis dan Sosiologis). An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial, v. 7, n. 1, p. 19-32, 15 Jul. 2020.