AL AMIN, H. Penciptaan Adam; Mendialogkan TafsiR Marah Labid dengan Teori Keadilan Gender. An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial, v. 1, n. 1, p. 17-44, 2 Jul. 2014.