Sulistyoko, A., & Hafidzi, A. (2020). Tradisi Maantar Patalian pada Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Kalimantan Selatan (Telaah Antropologis dan Sosiologis). An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial, 7(1), 19-32. https://doi.org/10.36835/annuha.v7i1.327