(1)
Sulistyoko, A.; Hafidzi, A. Tradisi Maantar Patalian Pada Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Kalimantan Selatan (Telaah Antropologis Dan Sosiologis). An-Nuha. J. Kaj. Islam. Bud. Sos. 2020, 7, 19-32.