(1)
Syarifuddin, M. L. Adopsi Perspektif Hukum Islam. An-Nuha 2014, 1, 65-79.