[1]
Al Amin, H. 2014. Penciptaan Adam; Mendialogkan TafsiR Marah Labid dengan Teori Keadilan Gender. An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial. 1, 1 (Jul. 2014), 17-44.